Boom na rynku kruszyw


Widać wyraźne ożywienie w segmencie rynku kruszyw,  ze względu na coraz większą liczbę realizowanych projektów infrastrukturalnych.


 Kolejny pociąg towarowy z kruszywem przyciągnęła lokomotywa E6ACT-101 Ernest Malinowski
 09 lipca 2017

 Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

• Podniesienie ze 107 mld zł do 135 mld zł limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2025 r.), które pozwoli wybudować nowe odcinki autostrady A2, drogi S17 i S19 (Via Carpatia).


 W lutym br. na stacji zawsze coś się działo,
przybywały kolejne transporty wagonów z kamieniem ... Trwa rozładunek wagonów z kruszywem na goleniowski odcinek budowanej drogi S3.


Na stacji w Goleniowie 02.09.2017


• W 2017 r. zostanie oddanych do użytku ponad 300 km nowych dróg, w tym odcinki tras S3, S5, S7 i S8 oraz obwodnice m. in: Jarocina, Nysy, Gorzowa Wlkp., Sokołowa Małopolskiego i Kościerzyny.


• Wzrost produkcji budowlano-montażowej o 7,6% r/r, a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 14,8% r/r; w tym wyższa produkcja w jednostkach zajmujących się głównie budową dróg kołowych i szynowych (o 29,7% r/r).


Po I półroczu br. udział w rynku zwiększyli (w ujęciu ogólnej masy ładunków): PKP Cargo – do 44,9 proc. (rok temu 43,5 proc.) i Freightliner PL – do 2,3 proc. (2 proc.). Czytaj więcej


 Lokomotywa FPL Class 66006 błogo odpoczywa, gdy trwa rozładunek.


 Przewozy kruszyw i materiałów budowlanych, to drugi pod względem wielkości przewozów segment towarowy Grupy PKP Cargo. Wykonana w pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. praca przewozowa wyniosła 2,36 mld tkm (32% r/r). Czytaj więcej

Komentarze